Výživné

Výživné (vyživovací povinnost, laicky alimenty) je zákonem daná vzájemná povinnost výživy rodičů a dětí a manželů mezi sebou navzájem. Nejčastěji se s výživným (alimenty) setkáváme při rozchodu či rozvodu rodičů s dětmi. Povinnost výživy je zákonem dána oběma rodičům (nikoliv jen otci) a slouží k pokrytí odůvodněných potřeb dítěte a k rozvoji jeho potenciálu. Pro stanovení výše výživného je vedle odůvodněných potřeb dítěte důležitý čistý měsíční PŘÍJEM rodičů. Nejen nevhodnou argumentací či nesprávným tvrzením o výši příjmu a majetku (např. zaměňování hrubého a čistého příjmu) se výše stanoveného výživného může blížit či dokonce i převyšovat čistý měsíční příjem osoby k platbě povinné! Dle analýzy Ministerstva spravedlnosti může být výživné nastavováno jak velmi benevolentně (v řádech desítek korun měsíčně), tak i velmi striktně (v řádech desítek tisíc korun měsíčně). Jak tomu bude u Vás? Jste připraveni na podání klíčových informací a argumentací k Vašemu příjmu a majetku? 

POZOR! Advokát je na jednání připraven po právní stránce. I Vy byste se měli připravit na jednání soudu / OSPODu / mediaci. Nepodceňujte přípravu a argumentaci pro své příjmy!

Články na téma výživné

Přivýdělek na rodičovské

Pokud Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak po jejím vyčerpání následuje rodičovský příspěvek, jako sociální dávka pobíraná od úřadu práce (vyplácí odbor státní sociální podpory). Pokud Vám ale nárok na peněžitou pomoc v mateřství […]

Otec na mateřské nebo na otcovské?

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) není záležitostí jenom žen. I otec může být na mateřské. Na rozdíl od matky ji ale čerpá jen 22 týdnů. Matka má na víc možnost nastoupit na mateřskou už […]

Přivýdělek na mateřské

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská nebo PPM) je dávkou z nemocenského pojištění. Doba pobírání dávky je maximálně 28 týdnů, respektive 37 týdnů od nástupu na PPM při vícečetném porodu. Přestože však nárok na mateřskou nevzniká automaticky, má […]

Rodičovský plán

Čas a rychlost rozhodnutí o tom, jak se rodiče podělí o rodičovskou odpovědnost za společného potomka po jejich rozchodu, je zcela zásadní. Ráda bych upozornila a vyzdvihla přístup v Novém Jičíně, tzv. Cochem, který nečeká, až […]

Výživné a vhodný druh péče

Přes 400 tisíc dětí v Česku žije v neúplných rodinách a cca 90 % z nich ve výlučné péči jednoho rodiče. Tím bývá zpravidla matka. Společnost se však mění, stejně jako se mění například přístup rodičů k péči […]

Veronika Mindlová

Daňový poradce a specialista na výživné

Jsem specialista na rodinnou problematiku a nabízím poradenství v oblasti výživného. Mám praxi 

 

ve finanční a daňové oblasti více jak 10 let a 5 let se specializuji na oblast výživného. Publikuji v odborných časopisech, lektoruji několik seminářů pro státní i soukromý sektor a mám zkušenosti ze soudního prostředí.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), Fakultu Financí a účetnictví a Mezinárodních vztahů se zaměřením na daně a finanční kontrolu. Působila jsem jako asistent daňového poradce a následně jako daňový poradce ve dvou největších daňových společnostech – Ernst & Young, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Podle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, mám oprávnění vykonávat daňové poradenství jako daňový poradce č. 4543.

Odbornosti a členství

Daňový poradce

Zakladatelka iniciativy Reverzní výživné

Právo a rodina

Autorka mnoha odborných článků k výživnému a správného zjišťování rozhodného příjmu v časopisech Právo  a rodina a Rodinné listy

Lektorka kurzů pro OSPOD, Justiční akademii, Českou advokátní komoru i soukromý sektor

Reference klientů

Slávek S.

Chtěl bych  poděkovat za skvělou přípravu k dnešnímu soudu. Stejně tak za schopnost klidnit mé emoce, ale holt takový jsem a věci, které nejsou správně mám problém akceptovat.

Jiří Trnka

Chtěl bych vyzdvihnout férový přístup při zpracovávání zprávy a pečlivost při sbírání důkazů. Dále jsem byl velmi potěšen lidským přístupem, neboť ten z rodičů, koho drtí soudy není v lehké situaci.

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Tak precizně zpracované podklady jsem ještě nikdy neviděla. Takové důkazy bych ráda soudu předkládala častěji. S přispěním Vaší zprávy se rodiče dohodli a já doufám, že soud dohodu schválí. Musím říci, že díky tomuto dokumentu od Vás půjdu k soudu s větší jistotou.

http://www.ak-sigmundova.cz/