Moje specializace

Výživné

Výživné a péče jsou dvě spojené nádoby. Přestože se zabývám výhradně stránkou finanční, výše finančních prostředků určuje úroveň péče o dítě. Na druhé straně však zastávám názor, že oba rodiče jsou pro dítě stejně důležití, […]

Finančně-právní poradenství v oblasti výživného

Zastupuje se sám? Ať již jste rodič, který má nezletilého v péči, ten povinný k platbě výživného, či zletilý s požadavkem na výživné, je lepší znát své možnosti a limity před začátkem (soudního) sporu, než se do něj […]

Výpočet disponibilního příjmu

Pokud přesně nevíte, jak vypočítat svůj čistý příjem, který máte, byste měli mít, či mohli mít měsíčně k dispozici, a který je základem pro výpočet výživného, pomohu Vám s jeho výpočtem a argumentací pro soud, pro Vašeho […]

Mediace zaměřená na finance a finanční stabilitu

Nabízím možnost mediaci zaměřenou na finance a finanční stabilitu, při které pomohu stanovit váš správný čistý disponibilní příjem (tj. obou rodičů) a s přihlédnutím k výdajům najít přiměřenou výši výživného, odpovídající nejen požadavkům vašeho dítěte, ale […]

Konzultace ke znaleckým posudkům

Obdrželi jste znalecký posudek a čísla, tvrzení a výroky znalce se Vám nezdají správné? I znalec se může splést. Přestože znalecký posudek, i ten zadaný soudem, není levná záležitost, mohou být jeho závěry nesprávné a […]

Daňové poradenství

V rámci rodinných záležitostí vyvstává i spousta daňových otázek, které je třeba dopředu nastavit (vypořádání SJM, dědictví a darování, převod a prodej nemovitého a movitého majetku, DPH záležitosti, aj.). Cest může být několik, každá však má […]

Finanční poradenství pro advokáty a advokátní kanceláře

Potřebujete pro klienta najít řešení a nemáte ve finančních záležitostech ty správné argumenty?

Pojištění a spoření

Pojištění majetku, pojištění života či spoření jsou běžné finanční produkty, na které jistě máte léta svého poradce. Nejste-li konzervativní, nerozvedená domácnost jen se společnými závazky, pak se Vám však mohou v případě pojistných událostí generovat další […]

Právní zastoupení

Spolupracuji s renomovanými advokátními kancelářemi i samostatnými právními zástupci. Pokud byste hledali advokáta, který umí v řízení uplatnit i pádné ekonomické argumenty, ráda doporučím.

Výživné

Výživné a péče jsou dvě spojené nádoby. Přestože se zabývám výhradně stránkou finanční, výše finančních prostředků určuje úroveň péče o dítě. Na druhé straně však zastávám názor, že oba rodiče jsou pro dítě stejně důležití, přestože každý z nich jinak. Je proto potřeba stanovit výživné tak, aby se oba rodiče měli možnost o dítě starat, dítě bylo přiměřeně zabezpečeno ve svých potřebách a rodiče měli zajištěné slušné životní podmínky i pro sebe.

Dohodnout se na výši výživného však dlouhodobě není zrovna jednoduchá záležitost. Z analýzy aktuálních otázek výživného vypracovanou Ministerstvem spravedlnosti v letech 2015 – 2017, zveřejněnou na jaře 2017 vyplývá, že výživné může být nastavováno jak velmi benevolentně (v řádech desítek korun měsíčně), tak i velmi striktně (v řádech desítek tisíc korun měsíčně). Jak na tom budete vy?

Soudní řízení ve věci výživného a nastavení styku s dětmi je tak velmi často zdlouhavým procesem různého dokazování s nejistým výsledkem na obou stranách. Rozhodnutí soudu ani po zdlouhavém dokazování nemusí být z vašich pohledů spravedlivé, vždy ale bude závazné a vykonatelné.

Rodinné spory tak bývají velmi neoblíbenou právní disciplínou. Jsou náročné, a to jak lidsky, tak i odborně. Strany sporu málokdy mají potřebnou znalost daňových a finančních záležitostí. Pokud jdou strany tvrzeními proti sobě, soud sáhne po soudním znalci. Náklady za vypracování soudního znaleckého posudku nejsou malé a nese je ta strana sporu, která ve svých požadavcích nebyla úspěšná, nebo i obě dvě strany. Pokud s posudkem nesouhlasíte, muže být zadán revizní znalecký posudek, nebo si zajistíte svůj znalecký posudek. Váš spor se tak protáhne na roky, prodraží se a negativně se projeví na vašem vzájemném vztahu s druhým rodičem.

Spor má i zásadní vliv na vaše dítě, proto je důležité jej zbytečně neprodlužovat a být připravený, protože kdo je připravený, není zaskočený!

Potřebujete pomoct s nastavením (stanovením) výživného, jeho zvýšením, nebo snížením

Finančně-právní poradenství

Zastupuje se sám?

Ať již jste rodič, který má nezletilého v péči, ten povinný k platbě výživného, či zletilý s požadavkem na výživné, je lepší znát své možnosti a limity před začátkem (soudního) sporu, než se do něj po hlavě vrhnout a doufat, že soud bude Vaše argumenty vidět jako relevantnější. Protože nemusí! Z toho důvodu doporučuji zkonzultovat Vaši situaci a vědět, co v řízení uplatnit a čeho se raději vyvarovat.

Chcete se dohodnout?

Chcete si vyřídit své záležitosti bez advokátů a nemalých nákladů na obou stranách? Přijďte se společně poradit, stanovit výživné a rozdělit si péči tak, abyste si všichni zvládli zajistit slušné životní podmínky. Připravím s vámi dohodu, kterou předložíte na soudu a zvládnete vše v klidu a s polovičními náklady, viz Řízení dohody mezi rodiči (finanční mediace).

Máte právní zastoupení?

Advokát respektuje a následuje přání klienta. Limity a nastavení určuje ten, kdo platí. Proč by Vám tedy říkal, že by si na Vaši výhru v soudním sporu nevsadil. Ani on sám budoucnost nezná. Bude totiž záležet na spoustě faktorů, připravenosti protistrany i naladění soudce. Někteří tak zaplatí za advokáty stovky tisíc a výsledkem je „prohra“.

Včasná konzultace finančních záležitostí Vám tak může nejen ušetřit nepříjemnosti v podobě vlekoucího se soudního sporu, ale zejména pokud máte i jiný než zaměstnanecký příjem, Vás připravit se argumentačně obhájit. Nejedná se tak v žádném případě o zbytečně vynaložené prostředky, argumentací by se stejně musel zabývat Váš právní zástupce, který však potřebné vzdělání nemá a finanční záležitosti nemusí být schopen správně posoudit.

Zletilý/nezletilý

Stejné platí i pro zletilé či nezletilé dítě, které ještě není schopno se samo živit. Anebo jej rodič žádá o plnění vyživovací povinnosti k němu.

Poradenství rodičům

Obáváte se rozchodu? Začínáte přemýšlet coby, kdyby?

Výpočet disponibilního příjmu

Pokud přesně nevíte, jak vypočítat svůj čistý příjem, který máte, byste měli mít, či mohli mít měsíčně k dispozici, a který je základem pro výpočet výživného, pomohu Vám s jeho výpočtem a argumentací pro soud, pro Vašeho právního zástupce nebo pro Vašeho bývalého partnera, proč jej počítat právě takto.

Nejčastěji tuto službu vyhledávají OSVČ, osoby s vícero druhy příjmů nebo s příjmy ze zahraničí. Postupně se však objevují i zaměstnanci, kteří zjišťují, že nejsou schopni výživné určené soudem nebo i dohodou platit, protože nedosahují příjmu dodaného zaměstnavatelem a uvedeného v rozhodnutí soudu. Kdo je připraven, není zaskočen.

Tento krok je ideální uskutečnit na začátku soudního řízení, ale jistě velmi pomůže i v průběhu či v odvolacím řízení.

Mediace zaměřená na finance a finanční stabilitu

Nabízím možnost mediaci zaměřenou na finance a finanční stabilitu, při které pomohu stanovit váš správný čistý disponibilní příjem (tj. obou rodičů) a s přihlédnutím k výdajům najít přiměřenou výši výživného, odpovídající nejen požadavkům vašeho dítěte, ale i vašim možnostem. Oba pak budou mít prostor si mezi sebou dohodnout za mého přispění oboustranně přijatelnou výši výživného, rozdělení dalších nákladů a péče o nezletilé tak, abyste nemuseli své záležitosti řešit nákladněji před soudem s právními zástupci, s povoláním znalců atd.

„Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti 3. nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.“(http://www.cak.cz/pro-verejnost/mediace/omediaci)

Rodiče mnohdy přichází s pocitem viny či moci a práva. Často je pak jeden ve svých požadavcích silnější a druhý raději ustoupí, jen aby měl klid. Očekávaný klid ale vůbec nemusí přijít. S nedodržením dohodnutého tak situace přerůstá do ještě větších nepokojů. Mým úkolem tedy není pouze plnit funkci zprostředkovatele dohody, ale z pozice specialisty na výživné a daňového poradce vám pomohu stanovit výživné tak, aby bylo spravedlivé, přiměřeně zohledňovalo potřeby dítěte, stejně jako rodičů. Jedině taková dohoda má předpoklad být dlouhodobě dodržována.

Máte zájem o dohodu?

Konzultace ke znaleckým posudkům

Obdrželi jste znalecký posudek a čísla, tvrzení a výroky znalce se Vám nezdají správné? I znalec se může splést. Přestože znalecký posudek, i ten zadaný soudem, není levná záležitost, mohou být jeho závěry nesprávné a pro Vás ekonomicky nepřijatelné. Nabízím Vám pomoc se zpracováním argumentace ke znaleckému posudku v oblasti výše čistých příjmů, výdajů aj. finančních záležitostech.

Daňové poradenství

V rámci rodinných záležitostí vyvstává i spousta daňových otázek, které je třeba dopředu nastavit (vypořádání SJM, dědictví a darování, převod a prodej nemovitého a movitého majetku, DPH záležitosti, aj.).

Cest může být několik, každá však má jiné náklady v podobě daňových povinností.

Finanční poradenství pro Advokáty a Advokátní kanceláře

Potřebujete pro klienta najít řešení a nemáte ve finančních záležitostech ty správné argumenty?

Pojištění a spoření

Pojištění majetku, pojištění života či spoření jsou běžné finanční produkty, na které jistě máte léta svého poradce. Jste-li konzervativní, nerozvedená domácnost jen se společnými závazky nemáte se čeho bát. V opačném případě se mohou při pojistných událostí generovat další nemilá zjištění, na která Vás pojišťovací agent zapomněl upozornit, respektive mu tyto souvislosti často nedošly. Pokud byste s Vašimi finančními produkty potřebovali pomoct ?

Právní zastoupení

Spolupracuji s renomovanými advokátními kancelářemi i samostatnými právními zástupci. Pokud byste hledali advokáta, který umí v řízení uplatnit i pádné ekonomické argumenty, ráda doporučím.

O mně

Praxe ve finanční a daňové oblasti 10 let, dále se zaměřuji na techniky řešení konfliktů a rodinnou terapii. Mám zkušenosti i ze soudního prostředí.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), Fakultu Financí a účetnictví a Mezinárodních vztahů se zaměřením na daně a finanční kontrolu. Působila jsem jako asistent daňového poradce a následně jako daňový poradce ve dvou největších daňových společnostech – Ernst & Young, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Při mateřské dovolené jsem se zabývala studiem mediace a oblastí s ní souvisejících (obecná psychologie, techniky řešení konfliktů, metoda RUŠ, psychoterapie, rodinná terapie aj.).

Podle zákona ČNR č 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, mám oprávnění vykonávat daňové poradenství jako daňový poradce č. 4543.

Naší partneři

Napište mi